Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

ΨΕΥΔΗ ΝΕΑ! ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΝΕΑ!

 


MAX JACOB

ΨΕΥΔΗ ΝΕΑ! ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΝΕΑ! 

Στὴν Ὀπερά, σὲ μιὰ παράσταση τοῦ πατριωτικοῦ βωντβὶλ Γιὰ τὴν κορώνα, ὅταν τραγουδοῦσε ἡ Δεσδεμόνα «Ὁ πατέρας μου εἶναι στὸ Γκορὶτζ καὶ ἡ καρδιά μου στὸ Παρίσι», ἀκούστηκε ἕνας πυροβολισμὸς σὲ κάποιο θεωρεῖο τῆς πέμπτης σειρᾶς κι ἔπειτα ἄλλος ἕνας στὶς πολυθρόνες, ὁπότε καὶ ἀκαριαῖα ξετυλίχτηκαν σχοινένιες σκάλες· ἕνας ἄντρας ἤθελε νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τὴν ὀροφή· τὸν ἐσταμάτησε μιὰ σφαίρα στὸ ὕψος τοῦ ἐξώστη. Οἱ θεατὲς ἦσαν ὅλοι τους ὁπλισμένοι καὶ τότε διαπιστώθηκε ὅτι ἡ σάλα ἦταν γεμάτη ἀπὸ τούς... καὶ τούς... Κάποιοι δολοφόνησαν τοὺς διπλανούς τους ρίχνοντάς τους στουπιὰ ἀναμμένα μὲ πετρέλαιο. Πολιορκοῦνταν τὰ θεωρεῖα, πολιορκεῖτο ἡ σκηνή, πολιορκεῖτο καὶ ἕνα πτυσσόμενο κάθισμα, αὐτὴ δὲ ἡ μάχη ἐκράτησε δεκαοκτὼ ἡμέρες. Ἴσως —δὲν ξέρω— τ᾽ ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα νὰ ἀνεφοδιάζονταν ἀδιαλείπτως· ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ ξέρω ἐγὼ πάρα πολὺ καλὰ εἶναι ὅτι οἱ δημοσιογράφοι ἦρθαν νὰ δοῦν ἕνα τόσο ἀποτρόπαιο θέαμα, καὶ ἐπειδὴ ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς ἦταν κρεβατωμένος, εἶχε στείλει τὴν κυρία μητέρα του, ἡ ὁποία καὶ ἐνδιαφέρθηκε πολὺ γιὰ τὴν ψυχραιμία κάποιου νεαροῦ γάλλου ἀριστοκράτη, ποὺ κράτησε δεκαοκτὼ μέρες ἕνα θεωρεῖο κοντὰ στὴ σκηνή, χωρὶς νὰ γευθεῖ τίποτ᾽ ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ κούπα ζωμὸ κρέατος. Τὸ ἐν λόγῳ ἐπεισόδιο κατὰ τὸν πόλεμο τῶν Ἐξωστῶν ὠφέλησε πολὺ τὶς ἐθελοντικὲς κατατάξεις ἀπὸ τὴν ἐπαρχία. Καὶ ξέρω, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ μου, κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα μου, τρεῖς ἀδελφούς, ποὺ φορώντας στολὲς ὁλοκαίνουργες εἶχαν ἀγκαλιαστεῖ μὲ μάτια στεγνά, ἐνῶ οἱ οἰκογένειές τους ἔψαχναν νὰ βροῦν πλεκτὰ γιλέκα στὰ ἐρμάρια ποὺ βρίσκονταν ἐπάνω, στὶς σοφίτες.

Μετάφραση: Γιῶργος Κεντρωτής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου