Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΖΟΛΙΝΙ!
PIER PAOLO PASOLINI


QUANDO È PIÙ DURO VIVERE

Quando è più duro vivere
la vita è più assoluta?
Sulle serali rive
dei sensi muti è muta

la vecchia ragione
in cui mi riconosco:
è un corso interiore
un sordo sottobosco

dove tutto è natura.
Faticoso travaglio
del sussistere oscuro

solo tu sei necessario…
E mi travolgi piano
oltre il confine umano.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου