Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, VI, 171ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, VI, 171 


Για σένα, ω Ήλιε, μόνο υψώσανε αυτόν τον χάλκινο κολοσσό
ώς τον ουρανό του Ολύμπου οι Δωριείς της Ρόδου,
αφού πρώτα τα κύματα του άγριου πολέμου εγαλήνεψαν
και εκείνοι με λάφυρα την πατρώα γη εστόλισαν.
Τον έστησαν γερά στο χώμα και πάνω από τη θάλασσα,
για να ’ναι έτσι ορθό της ελευθερίας το αβρό και αδούλωτο φως·
Γιατί όσοι βγαίνουν από την οικογένεια του Ηρακλή
έχουν δικαίωμα πατρογονικό να εξουσιάζουν γη και θάλασσα.Μετάφραση: Γιώργος Κεντρωτής.


************


αὐτῷ σοὶ πρὸς Ὄλυμπον ἐμακύναντο κολοσσὸν
τόνδε Ῥόδου ναέται Δωρίδος, Ἀέλιε,
χάλκεον, ἁνίκα κῦμα κατευνάσαντες Ἐνυοῦς
ἔστεψαν πάτραν δυσμενέων ἐνάροις.
οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγους μόνον ἄνθεσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν γᾷ
ἁβρὸν ἀδουλώτου φέγγος ἐλευθερίας·
τοῖς γὰρ ἀφ’ Ἡρακλῆος ἀεξηθεῖσι γενέθλας
πάτριος ἐν πόντῳ κἠν χθονὶ κοιρανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου