Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΜΑΡΚ ΣΤΡΑΝΤ!MARK STRAND


THE COMING OF LIGHT

Even this late it happens:
the coming of love, the coming of light.
You wake and the candles are lit as if by themselves,
stars gather, dreams pour into your pillows,
sending up warm bouquets of air.
Even this late the bones of the body shine
and tomorrow’s dust flares into breath.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου