Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ!
ALDA MERINI


TU MI DOMANDI PER SEMPRE

Tu mi domandi per sempre,
ma io non ho vita continua;
ti nutrirei di attimi soltanto.
Sono l’apparizione che dilegua,
e il tempo che intercorre fra due tappe
è una tregua a favore della morte.
Io vivo nello spazio di un amplesso:
tu stesso mi maturi senza accorgerti
sotto il tepore delle tue carezze…
Ma ti confesso, e credimi:
non c’è forma di donna che continui,
dentro di me, il rovescio dell’amante.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου