Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ


ALDA MERINI


FAME DI TENEREZZA

Abbiamo fame di tenerezza,
in un mondo dove tutto abbonda
siamo poveri di questo sentimento
che è come una carezza
per il nostro cuore
abbiamo bisogno di questi piccoli gesti
che ci fanno stare bene,
la tenerezza
è un amore disinteressato e generoso,
che non chiede nient’altro
che essere compreso e apprezzato.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου