Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΚΑΡΝΤΑΡΕΛΛΙ!
VINCENZO CARDARELLI


CRUDELE ADDIO

Ti conobbi crudele nel distacco.
Io ti vidi partire
come un soldato che va alla morte
senza pietà per chi resta.
Non mi lasciasti nessuna speranza.
Non avevi, in quel punto,
la forza di guardarmi.
Poi più nulla di te, fuorché il tuo spettro,
assiduo compagno, il tuo silenzio
pauroso come un pozzo senza fondo.
Ed io m’illudo
che tu possa riamarmi.
E non fo che cercarti, non aspetto
che il tuo ritorno,
per vederti mutata, smemorata,
aver noia di me che oserò farti
qualche amoroso e inutile dispetto.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου