Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ


ΠΟΙΚΙΛΜΟΙ, ΙΖ΄
(εκ της Ποιητικής)

Ενδογενής διαφορά εν τη Λατινική Ποιήσει
poetae docti, poetae rustici et vulgares,
ποιηταί λόγιοι, δημοτικοί και αγροίκοι ποιηταί
επίβίωσις σημαντική έως τους ημετέρους χρόνους
εν τούτοις, προς γνώσιν αμούσων στιχοπλόκων,
πάντοτε ποιηταί τουτέστιν ρυθμοποιοί. Από το βιβλίο «Κομιδή του Νίκου Λεβέντη», Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1987, σελ. 161.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου