Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΡΙΟ ΛΟΥΤΣΙ!
MARIO LUZI


TOCCÓ A LEI

Toccò a lei, ultima ventata
sradicarmi da dov’ero
lì a dimora.
Il tempo successivo,
arò il mio corpo dalla mia memoria,
ne sperse ogni sentore,
sarchiò quel territorio
e fu materia
nella materia
il mio sfatto sudario,
si dissolse il grumo
casuale o necessario –
non so ancora –
che era stato
il mio nido,
il mio calvario,
se non che celeste e tenebroso
era nel suo deliquio
l’esistente provvisorio.
Oh vita, ascoltai quella loquela
provenire da te,
dal tuo profondo grembo.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου