Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΜΜΙΝΓΚΣ!
E.E. CUMMINGS


WHEN SERPENTS BARGAIN FOR THE RIGHT TO SQUIRM


when serpents bargain for the right to squirm
and the sun strikes to gain a living wage--
when thorns regard their roses with alarm
and rainbows are insured against old age

when every thrush may sing no new moon in
if all screech-owls have not okayed his voice
--and any wave signs on the dotted line
or else an ocean is compelled to close

when the oak begs permission of the birch
to make an acorn-valleys accuse their
mountains of having altitude-and march
denounces april as a saboteur

then we'll believe in that incredible
unanimal mankind(and not until)

1944

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου