Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΛΝΤΑ ΜΕΡΙΝΙ!
ALDA MERINI


ESTREMO SALUTO

Estremo saluto è l’amore,
come una mano che prende l’ultima foglia
e la divora come fosse anima.
Estremo saluto è il tuo bacio.
Io volevo finire in te come un secondo respiro.
Ti ho scelto per la mia morte,
avevo capito in un attimo
che il tuo bacio mi avrebbe ucciso.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου