Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ ΧΙΜΕΝΕΘ!
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ


JARDÍN

Yo no sé cómo saltar
desde la orilla de hoy
a la orilla de mañana.

El río se lleva, mientras,
la realidad de esta tarde,
a mares sin esperanza.

Miro al oriente, al poniente,
miro al sur y miro al norte.

Toda la verdad dorada
que cercaba al alma mía,
cual con un cielo completo,
se cae, partida y falsa.

Y no sé cómo saltar
desde la orilla de hoy
a la orilla de mañana.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου