Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΑΛΦΟΝΣΠ ΓΚΑΤΤΟ!
ALFONSO GATTO


LE COSE

Un giorno busseranno ad ogni casa,
chi vive è già colpevole d’avere
la sua vita segreta. Scende il buio
della notte, si resta dietro ai vetri
ad aspettare come giunge il vasto
assurdo della quiete. È nelle cose
di sempre ferme al loro posto il nuovo
sguardo impietrito: l’angolo deserto
mette in salvo il fuggiasco o per lo scarto
gli affaccia la sua muta. Sembra un vano
delirio questo credere alle cose.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου