Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΓΕΗΤΣ!
WILLIAM BUTLER YEATS


WHERE MY BOOKS GO

All the words that I utter,
And all the words that I write,
Must spread out their wings untiring,
And never rest in their flight,
Till they come where your sad, sad heart is,
And sing to you in the night,
Beyond where the waters are moving,
Storm-darken’d or starry bright.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου