Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΣΕΡΕΝΙ!
VITTORIO SERENI


ANNI DOPO

La splendida la delirante pioggia s’è quietata,
con le rade ci bacia ultime stille.
Ritornati all’aperto
amore m’è accanto e amicizia.
E quello, che fino a poco fa quasi implorava,
dall'abbuiato portico brusìo
romba alle spalle ora, rompe dal mio passato:
volti non mutati saranno, risaputi,
di vecchia aria in essi oggi rappresa.
Anche i nostri, fra quelli, di una volta?
Dunque ti prego non voltarti amore
e tu resta e difendici amicizia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου