Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΧΟΡΧΕ ΡΟΧΑΣ!
JORGE ROJAS (1911-1995)


CREPÚSCULO

Intuyo tu presencia.
Silencio de tu voz.
Vives en el paisaje.
Pura prolongación.
              
Nos llaman. Despertamos.
Van tus cabellos sueltos
-estandartes de sol-
comandando los vientos.
              
Los caballos galopan
y la tarde agoniza.
¿Brisa? Ciclón al frente
de rosas amarillas.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου