Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΜΟΝΤΑΛΕ!
EUGENIO MONTALE


[IN GIORNI COME QUESTI, SPESSO]

In giorni come questi, spesso
la tetraggine m’assale
e il vivere d’ora in ora
mi tortura. Ma arrivi tu
che sconfiggi la noia
coi tuoi discorsi variopinti.
Anche oggi cercheremo una breccia.
Una parola che ci possa salvare
e che ci tenga in bilico
sul confine ideale tra realtà
e fantasia potrà, anche
se per poco, cangiare l’esistenza.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου