Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΠΙΕΡ-ΑΛΜΠΕΡ ΖΟΥΡΝΤΑΝ!




PIERRE-ALBERT JOURDAN


MARCHER

Pierre et poussière du chemin,
homme désagrégé, homme comblé
tout entier dans cette image de son sang,
de son avenir de silence ;
lente et lourde pierre poussiéreuse
qui dévale le sang abrupt,
long cri se délivrant
de l’étouffant tableau de calme inaccessible

le corps soudain se connaît cible,
se fait violence
à portée de la masse obscure
qui l’étreint.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου