Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η Ισπανοαμερικανική Ακαδημία Γραμμάτων (Academia Hispanoamericana de Buenas Letras), που εδρεύει στη Μαδρίτη, μού απένειμε το βραβείο "Δάμασο Αλόνσο" ("Dámaso Alonso") για τη συμβολή μου στη διάδοση της ισπανόφωνης λογοτεχνίας και για την εμπέδωση της ισπανοαμερικανικής φιλίας δια μέσου των γραμμάτων.

La Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, conjuntamente con la Fundación Andrés Bello, dieron a conocer la nómina de ganadores de los premios "Andrés Bello" y "Dámaso Alonso". El jurado estuvo presidido por don Cayetano María Higueras de Santa Ana, marqués del Valle de Santa Ana (España), e integrado por doña Guadalupe García Romero (México), don Guillermo Borja Fambano (Colombia), don Bernabé María Orozco (Argentina) y doña María de las Mercedes Alarcón y Montoya (España), quienes evaluaron las postulaciones llegadas hasta el 15 de julio pasado.
  Como se informó en su momento, las mesas directivas de ambas instituciones acordaron realizar modificaciones al reglamento de premios, con vigencia a partir de este año. A fin de mantener el acuerdo de incorporar a los acreedores del Premio Andrés Bello como miembros de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, y a la vez evitar que el número de académicos resultare excesivo, la Fundación decidió otorgar este año y en los venideros un solo premio a una personalidad destacada en el ámbito de la creación literaria, los estudios lingüísticos y filológicos o bien por su contribución a la hermandad de los pueblos hispanohablantes a través de las letras. En este año resultó acreedor el poeta, crítico literario y filólogo español Jaime Siles, quien ocupará el sillón “Juan Ramón Jiménez”. Aunque no está expresamente indicado, se supone que la Fundación adoptará un criterio similar a la modalidad del Premio Cervantes, que se concede un año a una figura española y al siguiente a una hispanoamericana.
  Por su parte, la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras instituyó una serie de reconocimientos a personalidades del mundo hispano que hayan sobresalido en los mismos ámbitos antes mencionados, que llevan el nombre de Premios Dámaso Alonso. En esta primera edición resultaron ganadoras las siguientes personas: por su contribución a la difusión de la literatura en lengua española y sus aportes a la hermandad hispanoamericana a través de las letras: Alejandro Guillermo Roemmers (Argentina), Edith Checa (España) y Yorgos Kentrotis (Grecia); por los méritos de sus obras literarias: José Kozer (Cuba / Estados Unidos), Omar Lara (Chile), Piero de Vicari (Argentina), Marialuz Albuja (Ecuador), Jorge Isaías (Argentina) y Hernando Guerra Tovar (Colombia); por su labor en el campo filológico y la crítica y teoría literarias: Claudio Calabrese y Ethel Junco (Argentina / México) y Jesús Moreno Sanz (España).
  El vicepresidente de la Academia, don Guillermo Eduardo Pilía, dejó trascender que la entrega del Premio Andrés Bello al escritor español Jaime Siles se realizará probablemente en el mes de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile, en un acto cuya organización fue confiada al académico de ese país don Andrés Morales.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου