Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΡΟΒΕΡΤΟ ΧΟΥΑΡΡΟΣ!
ROBERTO JUARROZ


VERSIÓN SIMPLE DEL MUNDO

Versión simple del mundo:
el lugar que encontramos.

Versión más ajustada:
el lugar que dejamos.

Versión perfeccionada:
el lugar para buscar otro mundo.

Versión casi definitiva:
el lugar de una ausencia.

Y otra más todavía:
el lugar que nos prueba
que ser no es un lugar.

Y la última versión:
el mundo es el lugar para aprender
que ser no necesita lugar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου