Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΝΤΕΝΙΖ ΛΕΒΕΡΤΟΒ!


DENISE LEVERTOV


THE BATTERERS

A man sits by the bed
of a woman he has beaten,
dresses her wounds,
gingerly dabs at bruises.
Her blood pools about her,
darkens.

Astonished, he finds he’s begun
to cherish her. He is terrified.
Why had he never
seen, before, what she was?
What if she stops breathing?

Earth, can we not love you
unless we believe the end is near?
Believe in your life
unless we think you are dying?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου