Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΤΖΑΙΗΜΣ ΤΖΟΫΣ!
JAMES JOYCE


WINDS OF MAY

Winds of May, that dance on the sea,
Dancing a ring-around in glee
From furrow to furrow, while overhead
The foam flies up to be garlanded,
In silvery arches spanning the air,
Saw you my true love anywhere?
Welladay! Welladay!
For the winds of May!
Love is unhappy when love is away!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου