Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΚΟΥΖΙΜΟΝΤΟ!
SALVATORE QUASIMODO


SPECCHIO

Ed ecco sul tronco
si rompono gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul botro.
E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου