Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ARS POETICA


JAROSŁAW IWASZKIEWICZ


ARS POETICA


Σὲ λίγο θὰ βγεῖ τὸ φεγγάρι. Βράδυ φθινοπώρου.
Συνέχεια, δῶσ᾽ του νὰ γυρνοβολοῦν παντοῦ σκιές. Τάχα
τὰ μάτια μου ποιά νύχτα μὲς στοῦ χώρου
τοὺς ψίθυρους καὶ τὶς φωνὲς σφαλίζει; Ὁπλὲς μονάχα

ἀκούω. Νὰ ψαύσω θέλω μὲ τὸν λόγο ἀρχαίους τόπους.
Ψηλαφητὰ στὸ σκότος θά ᾽βρω (λές;…) ποτὲ τὴν κρήνη
ἢ εἰς μάτην ψάχνω μὲς στὴν πλησμονὴ τὸ magnum opus
ποὺ τὰ ἔτη τὰ μπαγιάτικα ἀπ᾽ τὰ φρέσκα θὰ διακρίνει;

Κι ἂν πάλι τώρα μοῦ στεροῦν τὸ δάσος τοῦ φθινόπω-
ρου, ἀνοίγουν νά! — τὰ μάτια μου, καὶ σὰ χωράφια ἁπλώνουν
μὲ δέντρων δύναμη βγαλμένη ἀπ᾽ τῶν κορμῶν τὸν κόπο
ποὺ ἀγέρα καὶ νερὸ ρουφοῦν καὶ σὲ ἁψιοὺς ὀποὺς ἑνώνουν.

Γιατί, ἄραγε; Ἄχ, γιατί; Οἱ κραυγὲς ἐκβάλλονται ματαίως
σὲ μιὰ ἑποχὴ ὁποὺ τὸ σκοτάδι ἀφρόντιστη γαλήνη
ἐγγυᾶται· σὰν κλαδὶ ἐτσακίστη ὀ θρῆνος ὁ πηγαῖος.
Τὸ δάσος ἐκοιμήθη πιά — τὶς ρίμες τὶς κεντᾶ ἡ σελήνη.


Μετάφραση: Γιῶργος Κεντρωτής.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Γιῶργος Κεντρωτής, Ἑκατὸν δύο μάτς — Τρίπτυχο ποιημάτων, Τυπωθήτω, Αθήνα 2008, σελ. 119.

1 σχόλιο: