Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΜΠΟΡΧΕΣ!


JORGE LUÍS BORGES


ARGUMENTUM ORMITHOLOGICUM


CIERRO LOS OJOS y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos, no sé cuantos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, o dos pájaros. Vi un número entre diez y uno, que no es nueve, ocho, siete, seis, cinco, etcétera. Ese número entero es inconcebible; ergo, Dios existe.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου