Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΕΝΝΙΟ ΑΜΠΑΤΕ!ENNIO ABATE


TU STAI

Piccola donna forte e allarmata,
di cui ho baciato le pieghe di carne più segrete,
fatti in là, ti dico,
lascia stare le domande
di comune buon senso
e se ti amo e se sempre alle dolci gabbie ritorno.

Tu stai,
oltre i conti crudi da servo che t’impongo.

Addolcisci il richiamo ai morenti coetanei,
ai miei anni morenti.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου