Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Octavio Paz, "Œuvres", Traduction de l'espagnol (Mexique) par Yesé Amory, Roger Caillois, Claude Esteban, Carmen Figueroa, Jean-Clarence Lambert, Frédéric Magne, Jean-Claude Masson, Roger Munier, Benjamin Péret, André Pieyre de Mandiargues et Jacques Roubaud. Édition de Jean-Claude Masson, Collection Bibliothèque de la Pléiade (n° 550), Gallimard, Paris, 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου