Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΤΟΜΜΑΖΟ ΛΑΝΤΟΛΦΙ!
TOMMASO LANDOLFI


[SPERO TRA POCO LONTANARE]

Spero tra poco lontanare:
Dapprima su una planetaria,
Indi su un’orbita solare,
Indi ancora su un’orbita galattica,
E ancora ancora, sull’orbita
Che corrono gli sciami di galassie;
E perdermi tra ignote nebulose.
Lontano certo, ma non tanto
Che non mi giunga la tua mano
E l’umida tua lingua.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου