Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΙΔΕΑ ΒΙΛΑΡΙΝΙΟ!
IDEA VILARIÑO


EL MAR NO ES MÁS QUE UN POZO DE AGUA OSCURA

El mar no es más que un pozo de agua oscura,
los astros sólo son barro que brilla,
el amor, sueño, glándulas, locura,
la noche no es azul, es amarilla.

Los astros sólo son barro que brilla,
el mar no es más que un pozo de agua amarga,
la noche no es azul, es amarilla,
la noche no es profunda, es fría y larga.

El mar no es más que un pozo de agua amarga,
a pesar de los versos de los hombres,
el mar no es más que un pozo de agua oscura.

La noche no es profunda, es fría y larga;
a pesar de los versos de los hombres,
el amor, sueño, glándulas, locura.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου