Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΕΙΣ ΙΑΤΡΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ (1860-1938)


ΕΙΣ ΙΑΤΡΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ

Έπασχον εξ αγρυπνίας εκτελών την συνταγήν σου,
αλλά εύρον θεραπείαν αναγνούς την συλλογήν σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου