Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΑΛΦΟΝΣΟ ΓΚΑΤΤΟ!
ALFONSO GATTO


UNA MADRE CHE DORME

Una madre che dorme
piove in dolcezza dentro di sé
come una grotta
e in fondo al lume ha il suo bambino.
Una madre che dorme
dorme al panneggio ardente d'una fiera
che la guarda mansueta.
È una dolce sera
in mezzo alle pupille
della sua onda quieta.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου