Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΑΛΒΕΡΤΟ ΛΟΥΙΣ ΠΟΝΣΟ!
ALBERTO LUIS PONZOME ACOSTUMBRO A SER VIENTO


Desde las manos salgo.
Mis palabras son uñas
sobre la tierra, dedos
torpes y fatigados.

Desde ellas
siento lo que sucede
y me sostengo para mirar,
cavar secretamente el horizonte,
empezar a creer en lo que digo.

Desde las manos hablo
y alimento la piel,
aprendo en su corteza,
tomo el aire y me digo;
con las palabras voy a la existencia,
describo mi esperanza, grito
o reniego del nombre que me imponen
y lentamente
desde este umbral cercano y movedizo
me acostumbro a ser viento,
ligera decisión de la memoria.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου