Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΖΙΛΜΠΕΡ ΛΕΛΥ!
GILBERT LELY


L’ÉTOILE CARNIVORE

Trois choses sont d'égale vertu quand on les possède dans le même temps : le soleil, le verbe, l'amour. Sans l'amour, le soleil et le verbe perdent toute leur puissance. Sans le soleil ni le verbe, l'amour devient lui-même soleil et verbe et conserve toute sa puissance.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου