Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΦΡΑΝΚΟ ΦΟΡΤΙΝΙ!
FRANCO FORTINI


NOVEMBRE AL PARCO REALE

Quella strada, mi sembra, porta
a Trevigliol, quell'altra al lago di Corno.
Guarda, vicino a quella panchina storta
c'è uno che lava la moto, e un altro uomo

più lontano, legge il giornale.
Verso l'autodromo qualcosa brucia; o sarà bruma.
Qui a Monza da tanti anni non ci venivo, ma è uguale
a tanti anni fa. Mica stoppie, è che fuma

la nebbia e sono appena passate le tre.
A destra vedrai le vecchie scuderie.
Non c'è da sbagliare. Trovi due vie:
una è per Sesto, la tua è davanti a te.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου