Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΕΡΜΠΑ!


LUCIANO ERBA (1922-2010)


TI HA PORTATA NOVEMBRE

Ti ha portata novembre.
Quanti mesi dell’anno durerà la dolceamara
vicenda di due sguardi, di due voci?

Se io avessi una leggenda tutta scritta
direi che questo tempo che ci sfiora
ci appartiene da sempre.

Ma non sono che un uomo tra mille e centomila
ma non sei che una donna portata da novembre
e un mese dona e un altro ci saccheggia.

Sei una donna che oggi tiene un naufrago impaziente
dimmi tu
sei scoglio o continente?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου