Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΑΝΕΜΟΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ


MAX JACOB 


ΑΝΕΜΟΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Ἡ νύχτα δὲν εἶν᾽ ἄλλο
εἰμὴ ἀστραπὴ πάνω σὲ σκοτεινότερη ἀστραπὴ
καὶ οἱ ζηλόφθονες ἀγέλες τ᾽ οὐρανοῦ ποὺ κατακουράζει ἡ διαφυγὴ
τὸν ἴσκιο καὶ τὸ μπαμπάκι ἀφήνουν στοῦ ἀέρα τὶς παλίρροιες.
Τὶς πατερίτσες μας ἐμεῖς τὶς ρίξαμε
στὴν πυρὰ τῆς ἀνώφελης θυσίας.
Ἄνεμε, δὲν θέλεις καταναγκασμὸ
δὲν ἀντέχεις τὸν ἀνταγωνισμὸ τούτης τῆς λειτουργικῆς
χορωδίας τῶν νέων κυρίων μας
ἰσοτιμία συγγένεια νεογέννητες ἐκεῖ
ὅπου οἱ ψαλμοὶ ὄχι ὁ ἄνεμος, οἱ ψαλμοὶ δὲν ἔχουν γνωριμίες.
Τὸν οὐρανὸ μιμεῖται ἡ γῆ, ὁ ἄνεμος
στῶν παντζουριῶν τὰ κλάξον, σελήνη
ὁ κινητὸς φάρος τῶν διαφανειῶν σου κυκλοφορεῖ
καὶ καμία ὄψη, ὦ φάρε, δὲν διαπιστεύεται στὸ κοινὸ
τοῦ μάγου τοῦ ἀκατόρθωτου ἀνέμου ποὺ μισεῖ
τὰ ἡμίση τῶν εὐθέων
Θεῶν.


Μετάφραση: Γιῶργος Κεντρωτής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου