Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΣΑΜΠΑ!
UMBERTO SABA


QUANDO IL PENSIERO DI TE MI ACCOMPAGNA

Quando il pensiero di te mi accompagna
nel buio, dove a volte dagli orrori
mi rifugio del giorno, per dolcezza
immobile mi tiene come statua.
Poi mi levo, riprendo la mia vita.
Tutto è lontano da me, giovinezza,
gloria; altra cura dagli altri mi strana.
Ma quel pensiero di te, che tu vivi,
mi consola di tutto. Oh tenerezza
immensa quasi disumana!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου