Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΣΕΪΜΟΥΣ ΧΗΝΥ!
SEAMUS HEANEY


A DRINK OF WATER

She came every morning to draw water
Like an old bat staggering up the field:
The pump’s whooping cough, the bucket’s clatter
And slow diminuendo as it filled,
Announced her. I recall
Her grey apron, the pocked white enamel
Of the brimming bucket, and the treble
Creak of her voice like the pump’s handle.
Nights when a full moon lifted past her gable
It fell back through her window and would lie
Into the water set out on the table.
Where I have dipped to drink again, to be
Faithful to the admonishment on her cup,
Remember the Giver, fading off the lip.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου