Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΧΟΡΧΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
JORGE ANAGNOSTOPOULOS


INTERIORES

El cerco lindero.
Detrás del cerco la tarde.
El árbol de hojas blancas.
La emblemática primavera.
La pilastra calcárea, la galería fresca.
Altos cristales la iluminan.
Toda viva está la casa, benévola.
Un mármol sostiene cerámicas
de Inglaterra, de Holanda, de Magdalena.
El suelo en damero, la alfombra griega,
un sillón blanco, una puerta entreabierta.
El sonido del teclado y un hombre.
Que respira, escribe y juega.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου