Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Ο ΜΠΑΡΙΣ ΣΤΟΚΟΛΩΦ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΕΡΜΟΝΤΩΦ
Михаил Лермонтов


Выхожу один я на дорогу


Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!Но не тем холодным сном могилы
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;


Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου