Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΧΟΑΚΙΝ ΧΙΑΝΟΥΣΙ!
JOAQUÍN GIANNUZZI (1924-2004)


ESCULTURA DE PEVSNER

Las curvas grises, hacia arriba,
intentan un encuentro ilimitado
pero el conjunto gira sobre sí mismo.
El espacio helado se cierra
en este mundo y las líneas veloces
regresan sin respuesta posible
desde el remoto azul. Había una certeza
a partir del apoyo, en un punto
oscurecido. El ojo encontró después
un eje único y aunque la aventura
sólo quedó resuelta en la materia
ahora está creando una consistencia, una afirmación
sin termino
en esta vida cegada
entre pálidos objetos manufacturados.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου