Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΑΝΤΟΝΕΝ ΑΡΤΩ!

ANTONIN ARTAUD


FÊTE NOCTURNE

Cette fête lie les étangs
Au fulgurant charroi des astres
Avec ses cornes d’abondance
Où roulent nos pensers brillants.

Quelque part entre terre et ciel
Elle vide ces déchets d’âmes
Que d’aucuns dans la nuit en flammes
Prennent pour des cygnes volants

Et nous paternes assistants
De la transfusion de nos moelles
Voyons fondre aussi les étoiles
De nos rêves exhilarants.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου