Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ ΓΚΟΥΙΝΤΑΤΣΙ!
MARGHERITA GUIDACCI (1921-1992)


ALL’IPOTETICO LETTORE

Ho messo la mia anima fra le tue mani.
Curvale a nido. Essa non vuole altro
che riposare in te.
Ma schiudile se un giorno
la sentirai fuggire. Fa' che siano
allora come foglie e come vento,
assecondando il suo volo.
E sappi che l'affetto nell'addio
non è minore che nell'incontro. Rimane
uguale e sarà eterno. Ma diverse
sono talvolta le vie da percorrere
in obbedienza al destino.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου