Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΣΕΡΕΝΙ!
VITTORIO SERENI (1913 – 1983)


IN ME IL TUO RICORDO

In me il tuo ricordo è un fruscìo
solo di velocipedi che vanno
quietamente là dove l'altezza
del meriggio discende
al più fiammante vespero
tra cancelli e case
e sospirosi declivi
di finestre riaperte sull'estate.
Solo, di me, distante
dura un lamento di treni,
d'anime che se ne vanno.
E là leggera te ne vai sul vento,
ti perdi nella sera.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου