Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΑΛΦΟΝΣΟ ΓΚΑΤΤΟ!
ALFONSO GATTO (1909-1976)


 I POVERI

I poveri hanno il freddo della terra.
Nella città spiovente, ai tetti, al fumo
tranquillo delle case, il giorno migra
nel colore d'oriente: così calma
la sera agli occhi mesti si fa lume.
Io li ricordo contro un cielo d'aria,
i poveri stupiti, come l'agro
verde dei prati sfiora nella pioggia
una velata eternità di sole.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου