Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΝΙΝΟ ΤΑΡΑΝΤΟ
Ανάρτησή μου στο γιουτιούμπ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο NINO TARANTO


AGATA

Io mme metto 'o steccadente in bocca
pe' nun fumá.
Nun ce veco e nun mm'accatto 'e llente
pe' sparagná.

Vivo solo col mensile
d'impiegato comunale,
spacco 'a lira e spacco 'o soldo,
spacco pure 'o "duje centè'".

Spacco 'e scarpe e nun m' accatto
pa' te fa' fa' lusso a te
e tu, invece, te la intendi
col padrone di un caffè.

Agata! Tu mi capisci?
Agata! Tu mi tradisci!
Agata! Guarda! Stupisci!
Com'è ridotto quest'uomo per te!

Mm'accattaje nu cappelluccio tuosto
tre anne fa.
E, 'a tre anne, 'o tengo sempe 'ncapa.
Nun c'è che fá.

Stu vestito grigio scuro,
s'è cambiato di colore,
mo s'è fatto verde chiaro.
Era n'abito 'e papá.

E mm'ha ditto 'o cusetore:
"Nun v'o pòzzo arrevutá,
ll'aggio troppo arrevutato.
Ve cunziglio d''o jettá".

Agata! Tu mi capisci?
Agata! Tu mi tradisci!
Agata! Guarda! Stupisci!
Ch'è ridotto quest'uomo per te!

Ho ridotto il pasto giornaliero,
sempre per te.
'A matina, nu bicchiere d'acqua
senza cafè!

Vèngo â casa e nun te trovo,
'o purtiere tene 'a chiave.
- Dov'è andata? -
- A' sala 'e ballo!

Mi commuovo e penzo che
te facive 'a partetella
tutt''e ssere, 'nziem'a me.
Mo mme faccio 'o sulitario,
guardo in cielo e penzo che:

Agata! Tu mi capisci?
Agata! Tu mi tradisci!
Agata! Guarda! Stupisci!
Ch'è ridotto quest'uomo per te!

Agata!
Guarda! Stupisci!
Eh! Stupisci!
Ch'è ridotto quest'uomo per te!

Olé, e' fini'!Στίχοι: Gigi Pisano.
Μουσική: Giuseppe Cioffi.
Τραγούδι του 1937.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου