Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΦΙΛΙΠ ΣΟΥΠΩ!
PHILIPPE SOUPAULT 
L’ANÉMONE QUI RÉGNAIT SUR LA MER 

L’anémone qui régnait sur la mer
Règne encore c’est entendu
Mais si peu elle est perdue
Elle est perdue au fond des mers
Elle se souvient de ses diamants
Suspendus à l’arc-en-ciel
Suspendus dans la rosée
Et les huitres bâillent alentour
Pour lui offrir des perles.
Mais l’anémone qui régnait sur la mer
Ne règne presque plus et l’ancre de fer
L’a mordue cruellement et elle mourra tantôt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου