Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΝΤ. Χ. ΛΩΡΕΝΣ!


D. H. LAWRENCE


THERE IS RAIN IN ME

There is rain in me
running down, running down, trickling
away from memory.

There is ocean in me
swaying, swaying O, so deep
so fathomlessly black
and spurting suddenly up, snow-white, like snow leopards
rearing
high and clawing with rage at the cliffs of the soul
then disappearing back with a hiss
of eternal salt rage; angry is old ocean within a man.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου