Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΟΚΤΑΒΙΟ ΠΑΣ!
OCTAVIO PAZ


OTOÑO

El viento despierta,
barre los pensamientos de mi frente
y me suspende
en la luz que sonríe para nadie:
¡cuánta belleza suelta!
Otoño: entre tus manos frías
el mundo llamea.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου