Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΦΡΑΝΚΟ ΦΟΡΤΙΝΙ!
FRANCO FORTINI


IMMAGINI DI MILANO

A Milano i tetti
sono di tartaro e ruggine
ma dirigibili d'argento
i palazzzi di vetrocemento
fra storti fiumi luccicano.

Sempre pare che ci sia il mare
in fondo ai tetti e alle antenne,
ma invece è l'autunno dai laghi
coi suoi vari nuvoli vaghi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου